* SLEDUJTE VÝSTAVBU LETOŠNÍCH NOVÝCH LANOVEK *

Holidayinfo

Aktualizace

Seznam lanovek

Projekty lanovek

Zprávy a články

Fotogalerie

Videa

Ankety

Fórum

Výrobci

Zkratky

Statistiky

Zajímavosti

Časopisy

Ze zahraničí

Polské lanovky

Švýcarské lanovky

EPO Elektropohony

Odkazy

Kontakt

České sjezdovky

Kombinovaná lanová dráha pro boby a osádku v Altenbergu

V roce 1987 byla Tatranským Podnikem m.p. Kežmarok pod značkou Tatrapoma vyrobena speciální kombinovaná lanová dráha pro přepravu bobů a osádky, která byla následně postavena v tehdejším východoněmeckém Altenbergu ležícím v Krušných horách jižně od Drážďan přibližně 10 km od hranic s Českou republikou. V Altenbergu se nachází 1413 metrů dlouhá bobová dráha s umělým ledem a pro přepravu bobů bylo nutno vybudovat vhodné přepravní zařízení (dříve byla pro jejich vývoz využívána nákladní auta, což ovšem vzhledem ke strmému terénu nebylo optimální řešení). Vzhledem k tomu, že brzdění bobů se po průjezdu cílem neuskutečňuje prostřednictvím brzd (díky tomu nedochází k poškození ledu), ale výběhem pomocí protisklonu se třemi výstupními body, bylo rozhodnuto vybudovat speciální lanovou dráhu se čtyřmi mezistanicemi – nástupní/nakládací mezistanice A (pro jednoboby), B (pro dvouboby), A (pro čtyřboby) a výstupní/vykládací mezistanice D (dámský start). Zatímco mezistanice A, B a C se nacházely v první třetině trasy relativně blízko u sebe, mezistanice D byla umístěna přibližně ve dvou třetinách trasy lanové dráhy.

Pohon lanovky byl umístěn v dolní stanici typu Monofut (tvořená jedním pilířem na které je umístěn nosný rám s poháněcím lanáčem a plexisklem přestřešenou strojovnou s pohonem a integrovaným velínem s výhledem na trať), horní vykládací stanice (pánský start) s hydraulickým napínáním pak byla realizována jako typ Tripode 3HNL (tvořená 11 m dlouhým ocelovým mostem, který je ze strany trasy nesen portálovým a z opačné strany klasickým pilířem s rozpětím 9 m). Výška lanáčů nad zemí jak v poháněcí, tak napínací stanici činila 3,6 m. Na trase lanové dráhy s délkou 627 metrů a převýšením 102 m bylo rozmístěno neuvěřitelných 23 podpěr, takto vysoký počet byl dán právě velkým počtem mezistanic. Každou ze 4 mezistanic tvořila jedna nosná dvouúrovňová podpěra (tažná větev vedla podstatně níže než tažná) a dvojice tlačných jednovětvových (pouze pro tažnou větev) podpěr. Prostřední část trasy lanovky mezi mezistanicemi C a D procházela lesem.

Z hlediska druhu se jednalo o oběžnou pulzační lanovou dráhu (tedy se seskupením vozů do skupin a proměnlivých chodem dopravního lana), kde se na dopravním laně nacházely celkem 4 skupiny vozů. Každou skupinu pak tvořila otevřená plošina se zábradlím pro přepravu 4 stojících osob a speciální plošina pro přepravu bobu. Jednotlivé vozy byly k dopravnímu lanu připevněny pomocí dvou neodpojitelných závěsů s úchyty. Zařízení bylo určeno pouze pro přepravu směrem nahoru, na tažné větvi činila výška lana nad terénem 6 až 7 metrů, na vratné větvi pak 6 až 12 metrů. Rozchod na trati pak dosahoval hodnoty 3,80 m. Při maximální dopravní rychlosti 4 m/s byla dráha schopna vyvézt za hodinu 27 skupin vozů (což odpovídá 108 osobám a 27 bobům), přičemž pro nakládku a vykládku bylo počítáno s časem 30 sekund. Zpomalování a zrychlování chodu za jízdy bylo automatické prostřednictvím přednastaveného programu, maximální rychlost při objezdu lanáčů vozy byla 2,5 m/s. Nouzový pohon sestávající z dieselového motoru s hydraulickou převodovkou a mechanickou spojkou umožňoval provoz rychlostí maximálně 2 m/s.

Přestože se jednalo o poměrně mladou lanovku, do dnešních dnů se zařízení bohužel nedochovalo, ačkoliv zdejší bobová dráha je v provozu stále. Na místě se dnes nenachází již ani betonové základy, jedinou připomínkou existence zdejší lanovky je tak pomalu zarůstající průsek lesem. Rok demontáže se nám zatím nepodařilo zjistit

Technické parametry:

 • Typ lanovky: oběžná pulzační jednolanová dráha se speciálními vozy
 • Umístění pohonu: dolní stanice
 • Systém napínání: hydraulický v horní stanici
 • Napínací tah: 2x 110 kN
 • Tažná větev: pravá
 • Šikmá délka: 626,88 m
 • Vodorovná délka: 618,5 m
 • Převýšení: 102,2 m
 • Průměrný sklon trati: 16,5 %
 • Průměrný sklon trati: 51 %
 • Přepravní kapacita: 27 skupin/hod (108 osob + 27 bobů/hod)
 • Max. dopravní rychlost: 4,0 m/s
 • Dopravní rychlost při nouzovém pohonu: 2,0 m/s
 • Revizní rychlost: 0,3 m/s
 • Přípustná rychlost větru: 16 m/s
 • Kritická rychlost větru: 20 m/s
 • Výkon hlavního pohonu: 86,5 kW
 • Výkon nouzového pohonu: 57 kW
 • Čas jízdy: 3,9 min
 • Průměr dopravního lana: 33,5 mm
 • Průměr poháněcího lanáče: 3200 mm
 • Průměr napínacího lanáče: 3800 mm
 • Rozchod lana na trati: 3800 mm
 • Počet vozů: 4x2
 • Nosnost osobního vozu: 320 kg
 • Nosnost nákladního vozu: 320 kg
 • Nosnost montážního vozu: 185 kg
 • Počet podpěr: 23
 • Výrobce: Tatranský Podnik m.p. Kežmarok (Tatrapoma)
 • V roce: 1987

Radim Polcer

Zpět na zprávy a články

Zpět na úvodní stránku

TOPlist

Lanové dráhy na Slovensku