* SLEDUJTE VÝSTAVBU LETOŠNÍCH NOVÝCH LANOVEK *

Holidayinfo

Aktualizace

Seznam lanovek

Projekty lanovek

Zprávy a články

Fotogalerie

Videa

Ankety

Fórum

Výrobci

Zkratky

Statistiky

Zajímavosti

Časopisy

Ze zahraničí

Polské lanovky

Švýcarské lanovky

EPO Elektropohony

Odkazy

Kontakt

České sjezdovky

Na Pustevny v Beskydech povede kabinková lanovka

Tento článek je bohužel pouze aprílový příspěvek, avšak ukazuje, že modernizace lanové dráhy na Pustevny by mohla proběhnout za finančně mnohem přijatelnějších podmínek, než je výstavba zcela nové odpojitelné lanové dráhy v hodnotě asi 150 milionů Kč.

Po letech plánování se lyžařský areál na Pustevnách dočká v letošním roce výrazné změny. Dnes již nepříliš komfortní a pomalou dvousedačkovou lanovku z Ráztoky na Pustevny nahradí šestimístná kabinková lanová dráha. Ta sice z finančních důvodů nebude zcela nová, bude však pořízena kvalitní a relativně mladá použitá technologie z italského střediska Klausberg ležícím v údolí Tauferes Ahrntal, která bude pro Pustevny představovat znatelný krok kupředu. Jde o zařízení firmy Agamatic (dříve společný podnik firem Doppelmayr a Hölzl pro výrobu odpojitelných lanovek pro italský trh, v roce 2001 převzat Doppelmayrem), které zajišťovalo od roku 1995 celoročně primární dopravu návštěvníků tohoto střediska a v letošním roce bude především z důvodu dnes již nepostačující přepravní kapacity nahrazeno novou 10-místnou kabinkovou lanovkou Doppelmayr.

Při výměně technologie na Pustevnách bude nutné dodržet celou řadu požadavků správy CHKO, které jsou velmi přísné (stačí si vzpomenout např. na dřívější projekt přibližovací dvousedačkové lanovky k Velké sjezdovce, který byl správou ochrany přírody zcela zamítnut). Mezi tyto požadavky patří například umístění stanic, které se musí nacházet přesně v původních místech (jen budou o něco delší), stejně tak musí být obdobně jako u nové lanovky na Sněžku využity v převážné míře i původní pozice patek podpěr. To neplatí jen u prvních dvou tlačných výjezdových podpěr u dolní stanice (zde se v současnosti nachází tlačná podpěra portálového provedení, její patky tedy nelze využít) a poslední podpěry před horní stanicí (tu je nutno posunout více do trasy, protože nová horní stanice bude delší). Stávající patky se tak stanou součástí nových, pouze bude z jejich okolí odstraněna zemina a budou dobetonovány na požadované větší rozměry.

Na druhou stranu budou zcela vypuštěny pozice stávajících podpěr č. 12 až 15 (poměrně nízké vedení lana v roklině na současné dvousedačkové lanovce bylo navrženo s ohledem na plánované umístění mezistanice, která nakonec nebyla nikdy realizována), což bude v tomto místě umožněno realizací úctyhodného volného rozpětí lana 308 m, to bude společně s křížením s trasou jiné lanové dráhy (viz dále) asi největší zajímavostí připravované lanové dráhy. V tomto volném rozpětí lana se budou kabiny pohybovat až 60 metrů nad terénem, což bude nejvíce v České republice.

Náročná byla také jednání ohledně teoretické přepravní kapacity, nakonec bylo dohodnuto její mírné navýšení o třetinu, tedy z 900 na 1200 osob za hodinu. Tato přepravní kapacita se sice na první pohled může zdát docela nízká, přesto však Pustevnám výrazně pomůže - je třeba si uvědomit, že stávající dvousedačka může být provozována při nastupování a vystupování pěších cestujících rychlostí jen 1,5 m/s, což pak představuje kapacitu nikoliv 900, ale pouhých 540 osob/hod. Nová kabinková lanovka, která bude při velkém vytížení díky odpojitelnému systému moci využít plnou rychlost 5 m/s, bude mít tedy ve skutečnosti více než dvojnásobnou přepravní kapacitu. V budoucnu bude možno v případě souhlasu správy CHKO doplněním dalších 10 kabinek zvýšit kapacitu až na 1500 osob/hod.

Celkový počet podpěr se z výše uvedených důvodů sníží ze současných 18 na 15, ale protože lanovka v Klausbergu disponuje jen 12 podpěrami (délka její trasy činí jen 1233 metrů, zatímco na Pustevnách to bude 1640 m), bude nutno 3 podpěry nechat vyrobit nově u výrobce podle původního vzoru. Nově tak budou vyrobeny podpěry č. 12 a 13 (pozice stávajících podpěr č. 11 a 15) na krajích výše zmíněného znatelného volného rozpětí lana (to představuje podstatně vyšší zatížení podpěr umístěných na jeho krajích, tyto podpěry tak budou muset být dimenzovány podstatně silněji), a dále podpěra č. 11 (pozice stávající podpěry č. 10). Podpěra č. 13 bude navíc unikátem, vzhledem ke křížení trasy se sedačkovou lanovkou (viz dále) bude dvouúrovňová a společná pro obě lanovky – v „dolním patře“ bude projíždět sedačková, v „horním“ pak kabinková lanovka. Podpěry č. 1 a 2 budou tlačné, č. 11 pak nosnotlačná.

Dolní stanice lanovky z Klausbergu je v kompaktním provedení s tunelovým zakrytím staničních dopravníků, horní stanice je také kompaktní, ale v polozastřešené verzi - zatímco v oblasti staničního oblouku je vybavena vysokým krytím, v přední části u vjezdového a výjezdového portálu jsou kolejnice s dopravníky opatřeny pouze tunelovým zakrytím. V horní stanici se bude nacházet podzemní pohon, který bude tlumit hluk, v dolní stanici pak hydraulické napínání a také depo kabinek. Uspořádání tedy zůstane shodné s původním umístěním v Klausbergu. Z hlediska výkonu a dimenzování pohonu nepředstavuje delší trasa žádný problém, protože převýšení v Klausbergu bylo podstatně vyšší a činilo 550 metrů, je zde tedy dostatečná výkonová rezerva. Předpokládá se instalace nové řídicí elektroniky lanovky českého výrobce.Zajímavostí bude také využití dvou typů kabinek CWA – v Klausbergu bylo totiž v první fázi provozováno pouze 33 kabin typu Omega 6s při kapacitě 1200 osob/hod, teprve později následovalo zvýšení kapacity na 1600 osob/hod dokoupením dalších 12 kabin, tyto už jsou ovšem modernější celoprosklené generace Omega III. Na Pustevnách budou pro dosažení požadované přepravní kapacity využity pochopitelně všechny kabinky, navíc bude možno v budoucnu v případě souhlasu správy CHKO doplněním dalších 10 kabinek zvýšit kapacitu až na 1500 osob/hod.

S ohledem na celoroční využití lanovky z Ráztoky na Pustevny bude nutné uskutečnit výstavbu v rekordně krátké době. Stávající lanovka by měla být provozována ještě do konce srpna, s tím že část prací (rozšíření výkopů pro patky podpěr a vybetonování výše zmíněných 3 nových patek, stavba a montáž depa kabinek vedle dolní stanice) bude provedena ještě za jejího provozu, tak aby před vánocemi mohla nová lanovka zahájit provoz.

Vzhledem k tomu, že stávající dvousedačková lanovka Tatrapoma z roku 1986 ještě není příliš stará a navíc prošla před třemi lety výměnou sedaček za novější typ z roku 1993 z nahrazené lanovky na polské Czantorii, počítá se v příštím roce s jejím opětovným postavením v délce 560 m v horní části areálu jako náhrada dvou stávajících lyžařských vleků – její dolní stanice bude umístěna na místě dolní stanice stávajícího vleku BLV X, horní pak na místě horní stanice stávajícího vleku Lokomotiva a jak již bylo uvedeno výše, bude se její trasa křížit na společné podpěře s trasou nové kabinkové lanovky. Přepravní kapacita bude činit 1440 osob/hod a mj. se počítá s výměnou všech kladkových baterií za nové a instalací rozběhového pásu. Řídicí elektronika s motorem byla na této lanovce za novou od firmy EPO Elektropohony vyměněna již v roce 2002. V dalších letech se pak plánuje výměna kotvového vleku na Velké sjezdovce za čtyřsedačkovou lanovku.

Celková hodnota letošní investice dosáhne 35 mil. Kč, dalších 5 až 10 mil. Kč (v závislosti na rozsahu repase) si vyžádá přemístění dvousedačkové lanovky v příštím roce.

Technické parametry lanovky:

Typ: 6-MGD
Tažná větev: 
levá
Umístění pohonu: 
horní stanice
Systém napínání: 
hydraulický v dolní stanici
Přepravní kapacita: 
1200 osob/hod (Klausberg: 1600 osob/hod)
Šikmá délka: 
1640 m (Klausberg: 1233 m)
Převýšení: 
400 m (Klausberg: 550 m)
Dolní stanice: 
620 m n. m (Klausberg: 1049 m n. m)
Horní stanice: 
1020 m n. m (Klausberg: 1598 m n. m)
Výkon hlavního pohonu: 
405 kW
Průměr dopravního lana:
45 mm
Maximální dopravní rychlost: 
5,0 m/s
Čas jízdy: 
5,7 min (Klausberg: 4,3 min)
Počet kabinek: 
45
Vzdálenost kabinek: 
45 m (Klausberg: 33,8 m)
Počet podpěr:
 15 (Klausberg: 12)
Výrobce: Agamatic / CWA

Zpět na zprávy a články

Zpět na úvodní stránku

TOPlist

Lanové dráhy na Slovensku