* SLEDUJTE VÝSTAVBU LETOŠNÍCH NOVÝCH LANOVEK *

Holidayinfo

Aktualizace

Seznam lanovek

Projekty lanovek

Zprávy a články

Fotogalerie

Videa

Ankety

Fórum

Výrobci

Zkratky

Statistiky

Zajímavosti

Časopisy

Ze zahraničí

Polské lanovky

Švýcarské lanovky

EPO Elektropohony

Odkazy

Kontakt

České sjezdovky

Kabinková lanovka Janské Lázně - Černá hora (Černohorský expres)

Přesné datum zahájení stavby lanové dráhy Janské Lázně - Černá hora se nedochovalo. Je známo jen to, že 19. května 1927 schválila ministerská rada finanční účast tehdejšího ministerstva železnic na podniku 51% akciového kapitálu. V té době již probíhala úřední jednání a o měsíc později bylo schválenému projektu uděleno stavební povolení. Většina pozemků, na nichž se lanovka budovala, patřila hraběti Černínovi z Maršova. Již začátkem srpna 1927 bylo započato se stavbou pomocné vojenské lanovky pro dopravu stavebních hmot a byly zahájeny zemní práce a dovoz stavebního materiálu. Pomocná vojenská lanovka, která pracovala až do 27. 10. 1928 odvezla od dolní stanice veškerý stavební materiál a konstrukce na místo určení. Vlastní stavbu prováděly současně dvě firmy, a to "František Wiesner, strojírna Chrudim" (dnešní Transporta Chrudim) - stavěla strojní a ocelové konstrukce; firma "Wayn a Freytag Franfurkt nad Mohanem; filiálka Brno - prováděla veškeré stavební práce. Pracovalo se maximálně intenzivně, za jakéhokoli počasí, s průměrným počtem 105 dělníků. Pouze u výše položených podpěr se objevily problémy s vodou - podpěry totiž stály na rašelinné půdě. Betonování patek podpěr bylo přerušeno jen při mrazech pod -18°C, při teplotách vyšších se běžně betonovalo pod přístřešky z chvojí, pod kterými se topilo koksem v ocelových koších nepřetržitě po dobu tvrdnutí betonu. Ocelová konstrukce podpěr byla v částečně smontovaném stavu dopravována pomocnou lanovkou na příslušné staveniště podpěry, tam byla každá podpěra vleže snýtována a pomocí dřevěných nebo ocelových pomocných stožárů a ručních rumpálů vztyčena na patky. V budově horní stanice byl umístěn pohon a strojovna lanové dráhy, v dolní stanici napínací zařízení lan. Dřevěná nadstavba budovy dolní stanice byla znovu postavena v roce 1945 (po požáru založeném prchajícími okupanty). První nosná lana o váze 42 tun byla vyrobena firmou "Westfálský drátěný průmysl" v Hammu, byla dopravena speciálními vagóny na nádraží ve Svobodě nad Úpou. Protože by most přes řeku Úpu ve Svobodě nad Úpou tuto zátěž neunesl byla cívka s lanem vyzdvižena na ocelovou kozu a na druhé straně mostu byla postavena prázdná cívka. Za pomoci ručních rumpálů bylo lano přes most převinuto na druhou stranu, poté byla na osu cívky s lanem nasazena specielní transportní kola, cívka byla zapřažena za dva dělostřelecké traktory a tažena po silnici do Janských Lázní. Kabiny byly vyrobeny v České Lípě, měly hliníkovou konstrukci, uvnitř byly obloženy mahagonovým obkladem. Prvním správcem lanové dráhy byl Ing. Hendrych. Do zahájení bylo provedeno celkem 180 zkušebních jízd.
Oficielní zahájení provozu bylo dne 31. 10. 1928 za účasti pana ministra železnic a zástupců úřadů a korporací. Dva třicetímístné vozy vyjížděly na 3174 metrů dlouhou trať po zahájení provozu zhruba 6x denně, bylo ovšem možné objednat i mimořádné jízdy. Od samého začátku zajišťovaly provoz ČSD. Neutěšené finanční poměry v první polovině třicátých let ohrožovaly samotnou existenci lanovky, v roce 1931 se jednalo dokonce o zastavení provozu. Naštěstí k tomu ale nikdy nedošlo. V roce 1938, po záboru pohraničí lanovka formálně připadla říšským drahám, ty jí ovšem obratem odprodali soukromému provozovateli, jemu pak byla pochopitelně v roce 1945 zabavena a navrácena ČSD. Od poloviny 60.let začínalo být zřejmé, že dráha již dosluhuje. Začala se proto připravovat její rekonstrukce, která byla po řadě zmatků zahájena v roce 1970. Bylo ovšem rozhodnuto vést lanovku v jiné trase, takže dolní stanice byla situovaná velmi nešťastně daleko od centra Janských Lázní. V roce 1973 zase došlo ke změně projektu z kabinové na gondolovou dráhu. Teprve v roce 1976 došlo k vykácení průseku lesem, a stavba se postupně dala do pohybu.  Základy podpěr lanové dráhy jsou železobetonové, pokud byly v nepřístupných místech, prováděla se betonáž pomocí vrtulníku. K dopravě materiálu na horní stanici byla částečně využívána i původní lanová dráha. Až v roce 1979 se podařilo lanovou dráhu zhruba dokončit, nicméně požár ve strojovně opět provoz odložil. Dne 1. března 1980 byla stávající lanová dráha uvedena do provozu, definitivní provoz byl přitom zahájen až v roce 1982. V době jejího otevření ovšem již její technika zastarala. Proto již v roce 1991 došlo k zahájení další rekonstrukce, původní kabiny byly nahrazeny novými od firmy Swoboda (staré lze za jízdy ovšem sledovat i nadále, stojí jako altány na zahradách domů v Janských Lázních), na obou stanicích byly instalovány automatické posuny kabin firmou Girak. V roce 1996 proběhla privatizace lanové dráhy. Od 1. 7.1996 se stala vlastníkem a současně provozovatelem lanové dráhy společnost MEGA PLUS.

Lanovka je v provozu :

Zimní i letní sezóna

Technické parametry lanovky :

Typ lanovky : osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelným uchycením osmimístných kabinek (KLO-8)
Výrobní typ : 8-MGD kabinky Omega III-8

Tažná větev :

pravá
Umístění pohonu :  horní stanice
Systém napínání :  hydraulický v dolní stanici
Přepravní kapacita :  1900 osob/hod původně 1485 osob/hod
Šikmá délka :  2307 m
Vodorovná délka :  2230 m
Dolní stanice :  694 m.n.m. Janské Lázně
Horní stanice :  1260 m.n.m. Černá hora
Převýšení :  566 m
Výkon hlavního pohonu :  498 kW
Průměr dopravního lana : 45 mm  
Maximální dopravní rychlost :  6,0 m/s  
Čas jízdy :  7,4 min 444 s
Časový interval kabinek :  15 s původně 19 s
Vzdálenost kabinek :  91 m původně 116 m
Počet kabinek :  59 původně 46
Počet podpěr :  15 z toho 2 tlačné
Garážování kabinek : manuální depo v dolní a horní stanici
Výrobce :  Doppelmayr kabinky CWA
Zařízení je v provozu od roku : 2006 (výstavba 2005-2006)  
Rekonstrukce byla v roce :  2008 - zvýšení přepravní kapacity (doplnění kabinek)

Soustava kladek lanové dráhy :

Číslo podpěry Počet kladek Typ podpěry Číslo podpěry Počet kladek Typ podpěry
1A 8 tlačná 8 2 x 8 nosnotlačná
1B 8 tlačná 9 8 nosná
2 6 nosná 10 8 nosná
3 4 nosná 11 6 nosná
4 4 nosná 12 6 nosná
5 6 nosná 13 8 nosná
6 6 nosná 14 6 nosná
7 6 nosná      

 

  Fotogalerie

 

   Videogalerie

 

Ceník jízdného

 

Kontakt :

 

SkiResort ČERNÁ HORA - PEC (Pec pod Sněžkou)
MEGA PLUS s.r.o.

Černohorská 265
542 25 Janské Lázně

Tel.: +420 840 888 229

E-mail: skiresort@skiresort.cz

 

Web: www.skiresort.cz

 

Technické parametry původní lanovky Transporta po rekonstrukci :

Typ lanovky : osobní visutá dvoulanová dráha oběžného systému s odpojitelným uchycením čtyřmístných kabinek (KL-4/2L)
Výrobní typ : K4 kabinky Austro Panorama 4

Tažná větev :

pravá
Umístění pohonu :  horní stanice
Systém napínání :  závažím v dolní stanici
Přepravní kapacita :  580 osob/hod   původně 400 osob/hod
Šikmá délka :  2303 m
Vodorovná délka :  2233 m
Dolní stanice :  694 m.n.m. Janské Lázně
Horní stanice :  1260 m.n.m. Černá hora
Převýšení :  566 m
Výkon hlavního pohonu :  130 kW
Průměr nosného lana : 40 mm  
Průměr tažného lana : 28 mm  
Maximální dopravní rychlost :  3,6 m/s   původně 3 m/s
Čas jízdy :  10,4 min 624 s
Časový interval kabinek :  36 s
Vzdálenost kabinek :  108 m
Počet kabinek :  66 + 10 nákladních původně 56 + 10 nákladních
Počet podpěr :  11 + 1 lanový přechod + 3 pomocné pro tažné lano
Garážování kabinek : manuální depo v dolní a horní stanici
Rekonstruoval :  Girak kabinky Swoboda
Zařízení bylo v provozu od roku : 1992 do roku 2006 (17.04.)
Rekonstrukce byla v roce :  2000 - rekonstrukce pohonu lanovky (zvýšení rychlosti)

 

Soustava kladek lanové dráhy :

 

Číslo podpěry Počet kladek Typ podpěry Číslo podpěry Počet kladek Typ podpěry
1 4 nosná 6 4 nosná
2 4 nosná 7 4 nosná
P11) - nosná 8 4 nosná
3 4 nosná 9 4 nosná
4 4 nosná 10 4 nosná
P21) - nosná 11 4 nosná
P31) - nosná lan. přechod tažná – 13
vratná – 15
nosná
5 4 nosná      
 1) pomocné podpěry pro tažné lano

 

  Fotogalerie

 

   Videogalerie

Technické parametry původní lanovky Transporta před rekonstrukcí :

Typ lanovky : osobní visutá dvoulanová dráha oběžného systému s odpojitelným uchycením čtyřmístných kabinek (KL-4/2L)
Výrobní typ : K4 kabinky LK-01

Tažná větev :

pravá
Umístění pohonu :  horní stanice
Systém napínání :  závažím v dolní stanici
Přepravní kapacita :  400 osob/hod
Šikmá délka :  2303 m
Vodorovná délka :  2233 m
Dolní stanice :  694 m.n.m. Janské Lázně
Horní stanice :  1260 m.n.m. Černá hora
Převýšení :  566 m
Výkon hlavního pohonu :  130 kW
Průměr nosného lana : 40 mm  
Průměr tažného lana : 28 mm  
Maximální dopravní rychlost :  3,0 m/s
Čas jízdy :  12,8 min 768 s
Časový interval kabinek :  36 s
Vzdálenost kabinek :  108 m
Počet kabinek :  56 + 10 nákladních kabinky ORLIČAN Choceň
Počet podpěr :  11 + 1 lanový přechod + 3 pomocné pro tažné lano
Garážování kabinek : manuální depo v dolní a horní stanici
Výrobce :  Transporta Chrudim
Zařízení bylo v provozu od roku : 1980 do roku 1991
Rekonstrukce byla v roce :  1991 - rekonstrukce - podrobnosti níže

 

  Fotogalerie

Technické parametry původní kyvadlové lanovky :

Typ lanovky : osobní visutá dvoulanová (1 nosné a 2 tažné) dráha kyvadlového systému s pevným uchycením 30-místných kabin (KL-30)
Výrobní typ : K30

Tažná větev :

-
Umístění pohonu :  horní stanice
Systém napínání :  závažím v dolní stanici
Přepravní kapacita :  120 osob/hod 
Šikmá délka :  3174 m
Vodorovná délka :  3104 m
Dolní stanice :  646 m.n.m. Janské Lázně
Horní stanice :  1290 m.n.m. Černá hora
Převýšení :  644 m
Výkon hlavního pohonu :  100 kW
Průměr nosného lana : 45 mm  
Průměr tažného lana : 19 mm  
Maximální dopravní rychlost :  4,0 m/s
Čas jízdy :  15 min 900 s
Časový interval kabin : -
Vzdálenost kabin  -
Počet kabin :  2 kabiny ORLIČAN Choceň (původně Bohemia Česká Lípa)
Počet podpěr :  9 z toho 0 tlačných
Výrobce :  Wiesner
Zařízení bylo v provozu od roku : 1928 do roku 1980
Rekonstrukce byla v roce :  1954 - výměna kabin

 

  Fotogalerie

Zpět na přehled lanovek

Zpět na úvodní stránku

TOPlist

Lanové dráhy na Slovensku